Certyfikaty rozdane - projekt zakończony

1

Certyfikaty rozdane , projekt zakończony.

30 sierpnia zakończyliśmy realizacje  projektu „ Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w internecie”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przeszkolonych w pełni zostało 117 osób. Szkolenia prowadzone były w takich tematach jak : Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Kultura w sieci. Wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni z e usług, i zainteresowani mogli utworzyć sobie profil zaufany.

Każdy kurs obejmował 12 godzin szkoleniowych.

Szkolenia cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców.

W ramach projektu zostało zakupionych 12 laptopów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach i będą wykorzystywane do celów edukacyjnych i szkoleniowych.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6