Szkolenie "Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w Internecie"

Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w Internecie

Szkolenie będzie obejmowało sześć modułów:

 1. „Rodzic w Internecie”
 2. „Mój biznes w sieci”
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
 4. „Działam w sieciach społecznościowych”
 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
 6. „Kultura w sieci”

Szkolenia będą realizowane metodą wykładowo – warsztatową z wykorzystaniem narzędzi IT – system organizacji zajęć będzie uwzględniał preferencje uczestników.

Zajęcia będą zorganizowane dla dziesięciu grup. Grupa będzie liczyć max. 12 osób.

Zajęcia odbywać się będą w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Dla uczestników projektu przewidujemy między innym:

 • materiały szkoleniowe
 • zestawy szkoleniowe piśmiennicze 
 • jednoosobowe stanowiska komputerowe do ćwiczeń
 • catering kawowy
 • zajęcia będą prowadzić trenerzy z posiadający umiejętności i doświadczenie w realizacji szkoleń z tego zakresu.